Generalforsamling den 27. april 2023

Vi har modtaget to beboerforslag til behandling på generalforsamlingen. Du finder dem på opslagstavlerne i opgangene og sammen med det øvrige materiale her.

Arkiver